با حضور معاون میراث فرهنگی و عکاسان

کتاب عکس سرزمین بادگیرها رونمایی شد

کتاب "سرزمین بادگیرها" با حضور معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عکاسان در نهمین روز ششمین همایش 10 روز با عکاسان عصر پنجشنبه 23 آذرماه در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران روزنمایی شد.

به گزارش روابط عمومی ششمین همایش 10 روز با عکاسان، کتاب "سرزمین بادگیرها" شامل عکس های اعضای انجمن عکاسی میراث فرهنگی از بادگیرهای ایران است که در ششمین همایش 10 روز با عکاسان به نمایش گذاشته شده است.

محمدحسن طالبیان؛ معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با قدردانی از عکاسان و هنرمندان برای عکاسی آثار میراث فرهنگی و معماری از جمله بادگیرها گفت: چشم ما در حوزه میراث فرهنگی به مشارکت هنرمندان و مردم است. عناصر میراث فرهنگی ارزشمند است و امیدواریم این نمایشگاهها و فعالیت ها تلنگری برای معماران، طراحان و شهرسازان باشد که از این المان ها استفاده کنند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به دانش بادگیرها گفت: ما سعی می کنیم که دانش بادگیرها را برای ثبت میراث ناملموس مطرح کنیم. بادگیرها دانش و فناوری فوق العاده ای دارند و متنوع هستند، گاهی از پشت بام و گاهی از زیرزمین هستند و چند جهت یا دو جهت دارند. امیدواریم سایر معماری ها و عناصر ایرانی مثل خانه ایرانی که فراموش شده اند از نگاه هنرمندان و عکاسان بیان شود.

طالبیان افزود: این نمایشگاه که هنرمندان و عکاسان کار گروهی و جمعی انجام داده اند ارزشمند است. در بعضی موارد جزییات معماری در عکس ها به نحو مناسبی بیان شده است. معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز آمادگی دارد از فعالیت ها و برنامه های عکاسان و هنرمندان در حوزه میراث فرهنگی حمایت کند.

جاسم غضبانپور؛ عضو هیئت مدیره و مدیر انتشارات انجمن عکاسی میراث فرهنگی نیز در این مراسم گفت: ما در حدود 10 روز این کتاب را برای انتشار آماده کردیم که 61 عکس از اعضای میراث فرهنگی در آن منتشر شده است. برای انتشار کتاب حمایت اقتصادی نقش مهمی دارد و کتاب "سرزمین بادگیرها" با حمایت علی میرزایی منتشر شده است.

علی میرزایی هم در این مراسم گفت: خوشحالم که این موقعیت فراهم شد تا این کار مهم را انجام دهم و امیدوارم همچنان در این زمینه کارهایی را انجام دهیم.

کاوه فرزانه؛ عضو هیئت مدیره انجمن عکاسی میراث فرهنگی نیز در این مراسم گفت: انجمن عکاسی میراث فرهنگی در حوزه ترویج میراث فرهنگی فعالیت دارد و امیدواریم در دوره جدید روی مباحث میراث بیش از پیش تلاش کند. این انجمن در ششمین همایش 10 روز با عکاسان دو نشست برگزار کرد و رونمایی از کتاب ارزشمند سرزمین بادگیرها برنامه دیگر این انجمن است.

مسعود زنده روح کرمانی؛ رییس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن عکاسی میراث فرهنگی نیز در این مراسم گفت: در این کتاب 61 عکس از اعضای انجمن عکاسی میراث فرهنگی منتشر شده است که بیشتر از عکس های نمایشگاه است. برای انتشار این کتاب کارگروههایی در انجمن و افرادی نقش داشتند که از آنها قدردانی می کنیم.

در این مراسم لوح سپاس از سوی انجمن عکاسی میراث فرهنگی توسط علی قلم سیاه به علی میرزایی به خاطر حمایت از انتشار کتاب سرزمین بادگیرها اهدا شد.

 

این کتاب با حضور معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سیف الله صمدیان؛ رییس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران، ساعد نیک ذات؛ دبیر ششمین همایش 10 روز با عکاسان، اعضای هیئت مدیره و اعضای انجمن عکاسی میراث فرهنگی و تعدادی از عکاسان از جمله محمد فرنود، محسن شاندیز، امیر علی جوادیان، علیرضا کریمی صارمی، سعید محمودی ازناوه و ... رونمایی شد.

 

تاریخ خبر: 1396/09/24