گزارش تصويری
مراسم اختتامیه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

مراسم اختتامیه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/24

ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان از دید پین هول

ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان از دید پین هول
1396/09/24

ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان از نمای بالا

ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان از نمای بالا
1396/09/24

پرتره‌هایی از نگاه شخصی

پرتره‌هایی از نگاه شخصی
1396/09/24

نگاه شخصی: استاندارهای بین المللی در جهان رسانه ها - آثار محمد فرنود

نگاه شخصی: استاندارهای بین المللی در جهان رسانه ها - آثار محمد فرنود
1396/09/23

ویدئو آرت

ویدئو آرت
1396/09/23

نگاه شخصی: جنگ علیه داعش – آثار مرتضی نیکوبذل

نگاه شخصی: جنگ علیه داعش – آثار مرتضی نیکوبذل
1396/09/23

نیم نگاهی به عکاسی مستند معاصر جهان

نیم نگاهی به عکاسی مستند معاصر جهان
1396/09/23

نگاه شخصی: پشت این درهای بسته – آثار مژگان پارسامقام

نگاه شخصی: پشت این درهای بسته – آثار مژگان پارسامقام
1396/09/23

نگاه شخصی: روزهای روشن – آثار بابک حقی

نگاه شخصی: روزهای روشن – آثار بابک حقی
1396/09/23

ماده خام عکاسی و کاربرد آن در ویدئو آرت در ایران

ماده خام عکاسی و کاربرد آن در ویدئو آرت در ایران
1396/09/23

در حاشیه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

در حاشیه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/23

کارگاه دغدغه تولید انبوه عکس در فضای مجازی

کارگاه دغدغه تولید انبوه عکس در فضای مجازی
1396/09/23

به دور از ما در خانه هنرمندان

به دور از ما در خانه هنرمندان
1396/09/23

کارگاه واکاوی عکاسی خراسان در مسیر جشنواره ها

کارگاه واکاوی عکاسی خراسان در مسیر جشنواره ها
1396/09/23

کارگاه تهیه گزارش عکاسی خبری و فتوژورنالیسم

کارگاه تهیه گزارش عکاسی خبری و فتوژورنالیسم
1396/09/23

عکاسی در مهاجرت

عکاسی در مهاجرت
1396/09/22

نگاه شخصی: شکستن حفاظ شیشه‌ای – آثار شهاب الدین عادل

نگاه شخصی: شکستن حفاظ شیشه‌ای – آثار شهاب الدین عادل
1396/09/22

رونمایی از کتاب های عکاسان ارومیه و اسلاید شو

رونمایی از کتاب های عکاسان ارومیه و اسلاید شو
1396/09/22

نگاه شخصی: زنان کوچک – آثار مهسا احرابی فرد

نگاه شخصی: زنان کوچک – آثار مهسا احرابی فرد
1396/09/22

عکاسی ایران و جهانی شدن

عکاسی ایران و جهانی شدن
1396/09/22

نگاه شخصی: محدوده متراکم – آثار بهنام ذاکری

نگاه شخصی: محدوده متراکم – آثار بهنام ذاکری
1396/09/22

کارگاه بررسی عکاسی هنری در ایران

کارگاه بررسی عکاسی هنری در ایران
1396/09/22

کارگاه عملی فتومونتاژ

کارگاه عملی فتومونتاژ
1396/09/22

نگاه شخصی: لابیرنت – آثار کیمیا رهگذار

نگاه شخصی: لابیرنت – آثار کیمیا رهگذار
1396/09/21

در حاشیه نمایش فیلم شرح یک عکس از ساتیار امامی

در حاشیه نمایش فیلم شرح یک عکس از ساتیار امامی
1396/09/21

نگاه شخصی: زار – آثار عباس عرب زاده

نگاه شخصی: زار – آثار عباس عرب زاده
1396/09/21

نگاه شخصی: صلاح و سروه – آثار ساسان مویدی

نگاه شخصی: صلاح و سروه – آثار ساسان مویدی
1396/09/21

عکاسی خبری؛ نگاهی به ایران، نگاهی به جهان

عکاسی خبری؛ نگاهی به ایران، نگاهی به جهان
1396/09/21

نگاه شخصی: پلان ناشناخته – آثار فواد اشتری

نگاه شخصی: پلان ناشناخته – آثار فواد اشتری
1396/09/21

کارگاه عکاسی؛ ثبت لحظه ها – فتوشاپ؛ خلق رویاها

کارگاه عکاسی؛ ثبت لحظه ها – فتوشاپ؛ خلق رویاها
1396/09/21

کارگاه تکنیک های چاپ دیجیتال

کارگاه تکنیک های چاپ دیجیتال
1396/09/21

عکاسی محیط زیست جهان

عکاسی محیط زیست جهان
1396/09/20

نگاه شخصی: نمایشگاه نیمروز

نگاه شخصی: نمایشگاه نیمروز
1396/09/20

نگاه شخصی: آثار گروه پودیوم

نگاه شخصی: آثار گروه پودیوم
1396/09/20

نگاه شخصی: گذشته استمراری - آثار تهمینه منزوی

نگاه شخصی: گذشته استمراری - آثار تهمینه منزوی
1396/09/20

عکاسی محیط زیست ایران

عکاسی محیط زیست ایران
1396/09/20

نگاه شخصی: مخمصه - آثار حامد خسروی

نگاه شخصی: مخمصه - آثار حامد خسروی
1396/09/20

در حاشیه‌ی ششمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان

در حاشیه‌ی ششمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/20

مالتی مدیا، چشم اندازی جدید در داستان گویی تصویری

مالتی مدیا، چشم اندازی جدید در داستان گویی تصویری
1396/09/20

بررسی موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد عکاسی در ایران

بررسی موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد عکاسی در ایران
1396/09/19

نگاه شخصی: عدم قطعیت ـ آثار کوروش ادیم

نگاه شخصی: عدم قطعیت ـ آثار کوروش ادیم
1396/09/19

بررسی آثار منتشر شده در عکاسی و رونمایی از کتاب

بررسی آثار منتشر شده در عکاسی و رونمایی از کتاب
1396/09/19

نگاه شخصی: اسارت مدرن ـ آثار فاطیما حسینی

نگاه شخصی: اسارت مدرن ـ آثار فاطیما حسینی
1396/09/19

نگاه شخصی: ائتلاف ـ آثار آرمین امیریان

نگاه شخصی: ائتلاف ـ آثار آرمین امیریان
1396/09/19

نشست معرفی روش های تدریس در دانشگاه دورتموند و دانشگاه هنر تهران

نشست معرفی روش های تدریس در دانشگاه دورتموند و دانشگاه هنر تهران
1396/09/19

نگاه شخصی: سکوت آباد ـ آثار مجید حجتی

نگاه شخصی: سکوت آباد ـ آثار مجید حجتی
1396/09/19

کارگاه رابطه ایده پردازی با محل ارائه عکس تبلیغاتی

کارگاه رابطه ایده پردازی با محل ارائه عکس تبلیغاتی
1396/09/19

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه های ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه های ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/19

حواشی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

حواشی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/18

نشست تک نگاره های عکاسی در جهان

نشست تک نگاره های عکاسی در جهان
1396/09/17

نگاه شخصی: جشنواره ملی عکس زعفران ـ آثار سلیمان گلی

نگاه شخصی: جشنواره ملی عکس زعفران ـ آثار سلیمان گلی
1396/09/17

نگاه شخصی: قربانیان قاچاق ـ آثار صادق سوری

نگاه شخصی: قربانیان قاچاق ـ آثار صادق سوری
1396/09/17

نگاه شخصی: زندگی در مرز ـ آثار مهین محمدزاده

نگاه شخصی: زندگی در مرز ـ آثار مهین محمدزاده
1396/09/17

نگاه شخصی: مناظر دگرگون ـ آثارفردین نظری

نگاه شخصی: مناظر دگرگون ـ آثارفردین نظری
1396/09/17

نشست تک نگاری عکاسی در ایران ـ منداییان، صائبین

نشست تک نگاری عکاسی در ایران ـ منداییان، صائبین
1396/09/17

کارگاه عکاسی تئاتر

کارگاه عکاسی تئاتر
1396/09/17

کارگاه تاثیر عکاسی صحنه

کارگاه تاثیر عکاسی صحنه
1396/09/17

نشست زنان و عکاسی جنگ در جهان
Video

نشست زنان و عکاسی جنگ در جهان
1396/09/16

نگاه شخصی: نمایشگاه اربن ـ کیارنگ علایی

نگاه شخصی: نمایشگاه اربن ـ کیارنگ علایی
1396/09/16

نگاه شخصی: جغرافیای نیلی ـ آثار شقایق مرادیان نژاد

نگاه شخصی: جغرافیای نیلی ـ آثار شقایق مرادیان نژاد
1396/09/16

نگاه شخصی: سلیمان، مهناز و علی ـ آثار مریم آل مومن دهکردی

نگاه شخصی: سلیمان، مهناز و علی ـ آثار مریم آل مومن دهکردی
1396/09/16

نگاه شخصی: گلی ـ آثار آریادخت جهانبخشان

نگاه شخصی: گلی ـ آثار آریادخت جهانبخشان
1396/09/16

نشست زنان و عکاسی جنگ در ایران
Video

نشست زنان و عکاسی جنگ در ایران
1396/09/16

کارگاه مراحل پست پروداکشن در عکس های فضاسازی تبلیغاتی

کارگاه مراحل پست پروداکشن در عکس های فضاسازی تبلیغاتی
1396/09/16

کارگاه فضاسازی استودیو با نورهای لوکی

کارگاه فضاسازی استودیو با نورهای لوکی
1396/09/16

حواشی افتتاحیه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

حواشی افتتاحیه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/15

گشایش ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

گشایش ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/15

آماده سازی خانه هنرمندان شب قبل از افتتاحیه ششمین دوره

آماده سازی خانه هنرمندان شب قبل از افتتاحیه ششمین دوره
1396/09/14

آماده سازی خانه‌ هنرمندان ایران برای ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

آماده سازی خانه‌ هنرمندان ایران برای ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان
1396/09/13

انتقال عکس‌های ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان به خانه هنرمندان ایران

انتقال عکس‌های ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان به خانه هنرمندان ایران
1396/09/12

نشست خبری «ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران»

نشست خبری «ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران»
1396/09/07

مراسم رونمایی از پوستر ششمین دوره همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران - عکاس: رضا ذاکری

مراسم رونمایی از پوستر ششمین دوره همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران - عکاس: رضا ذاکری
1396/09/05