در حاشیه ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان پنجشنبه 1396/09/23

در حالی‌که ششمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان درخانه‌ی هنرمندان با نشست ها و کارگاه ها در سالن شهناز و بخش نگاه شخصی در گالری ممیز در حال برگزاری است، همه روزه علاقه‌مندان به عکس و عکاسی مهمان این گردهمایی عکاسانه هستند.

عکاس: رضا ذاکری

12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM
12/14/2017 2:56:11 PM