حواشی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان شنبه 1396/09/18

درحالی‌که ششمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان درخانه‌ی هنرمندان با نشست ها و کارگاه ها در سالن شهناز و بخش نگاه شخصی در گالری ممیز در حال برگزاری است، همه روزه علاقه‌مندان به عکس و عکاسی مهمان این گردهمایی عکاسانه هستند.

عکاسان: مصطفی رودکی 

رضا ذاکری

12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM
12/9/2017 12:14:57 PM