نگاه شخصی: ائتلاف ـ آثار آرمین امیریان یکشنبه 1396/09/19

پنجمین روز ششمین دوره در گفت و گویی دیگر در بخش نگاه شخصی آرش کریمی میزبان آرمین امیریان با نگاه به مجموعه‌ی ائتلاف در گالری ممیز بود.

عکاس: پیام ثانی

12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM
12/10/2017 6:05:14 PM