نشست خبری «ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران» سه شنبه 1396/09/07 نشست خبری «ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران» صبح امروز، هفتم آذرماه ۱۳۹۶، در ساختمان انجمن عکاسان ایران برگزار شد. ساعد نیک ذات، دبیر و مهدی وثوق نیا، مدیر هنری، توضیحاتی در خصوص ششمین دوره ارائه دادند.
عکاسان: رضا ذاکری
مصطفی رودکی
11/28/2017 12:52:16 PM
11/28/2017 12:52:16 PM
11/28/2017 12:52:16 PM
11/28/2017 12:52:16 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM
11/28/2017 12:52:17 PM