فیلم کارگاهها و نشست های 10 روز با عکاسان را در سایت ببینید

فیلم برنامه های 10 روز با عکاسان در سایت منتشر شد

فیلم های برنامه های ششمین همایش 10 روز با عکاسان روی سایت همایش منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی ششمین همایش 10 روز با عکاسان، فیلم های کارگاهها و نشست های تخصصی ششمین همایش 10 روز با عکاسان در سایت همایش به نشانی 10days.nips.org.ir  منتشر شد.

همایش 10 روز باعکاسان برای استفاده علاقمندان به مباحث کارگاهها که امکان حضور در برنامه ها را نداشتند و علاقمندان شهرستان ها، فیلم های کارگاهها و نشست های تخصصی را در سایت منتشر کرد تا امکان استفاده از این برنامه ها برای افراد بیشتری در هر نقطه ای فراهم شود.

13 کارگاه و 16 نشست تخصصی در ششمین همایش 10 روز با عکاسان برگزار شد  و علاقمندان می توانند فیلم کارگاهها و نشست ها را در سایت ببینند.

ششمین همایش 10 روز با عکاسان از 15 آذرماه در خانه هنرمندان ایران آغاز شد و اختتامیه همایش جمعه 24 آذرماه برگزار می شود.

 

تاریخ خبر: 1396/09/24